Regulamin

 

 

 

REGULAMIN

 

 

Regulamin ten określa zasady i sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.kuba-sc.pl/Sklep

Sprzedawcą jest firma PPHU „KUBA” s.c. Grażyna i Marek Kubaccy z siedzibą

mieszczącą się pod adresem : 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

Spółka PPHU „KUBA” s.c. - zwana dalej Sprzedawcą – jest płatnikiem podatku VAT,

NIP: 947-00-05-850 i jest zarejestrowana w systemie REGON : 471111223

Sprzedawca zwany także zamiennie Usługodawcą - prowadzi działalność gospodarczą

w zakresie kompleksowego wyposażenia sklepów i gastronomii sklasyfikowanej

w systemie PKD 2007 pod oznaczeniem 46.90.Z

Wspólnicy: Grażyna i Marek Kubaccy są zarejestrowani jako przedsiębiorcy w CEIDG

pod numerami 56339 i 56340 w Delegaturze UMŁ Łódź-Górna.

 

 

Dane kontaktowe: Pn- Pt godz. 8 – 17 tel/fax 42 6500 914

e-mail: kuba@kuba-sc.pl

 

 

 

& 1. Podstawowe definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowi regulamin w zakresie usług świadczonych

drogą elektroniczną zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

O świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 

 1. Kupujący ( Klient) – każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, w przypadku,gdy osoba

jest niepełnoletnia – na dokonanie zakupu w sklepie sprzedawcy konieczna

jest zgoda jej opiekuna prawnego;

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

ale posiadająca z mocy przepisów szczególnych zdolność prawną,

a która zamierza dokonać zakupu w SklepieInternetowym

 

 1. Sklep ( Sklep Internetowy) – jest to serwis dostępny w internecie pod adresem:

www.kuba-sc.pl/Sklep

w którym Klient może kupić Produkt

 

  1. Produkt – wszelkie Towary i Usługi dodatkowe oferowane w Sklepie Internetowym

  2. Towar – rzecz ruchoma , której dotyczy Umowa Sprzedaży

  3. Usługa dodatkowa – usługa na rzecz Klienta, którą Sprzedawca świadczy poza Sklepem w związku ze specyfiką oferowanych Produktów

  4. Przedmiot TransakcjiTowary opisane na Stronach Sklepu Internetowego.

Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby prezentowane na

Stronach oferty i informacje były aktualne. W przypadku jednak wystąpienia sytuacji

braku dostępności zamówionych Towarów, Sprzedawca zadba o niezwłoczne

powiadomienie o tym fakcie Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.

  1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, którą zawierają Sprzedawca z Klientem z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość ( mail, fax, telefon ).

  2. Strona Umowy –Usługodawca ( Sprzedawca) i Kupujący ( Klient).

  3. Strony Sklepu – każda strona bądź podstrona www mieszcząca się pod adresem:

www.kuba-sc.pl/Sklep

   1. Zamówienie – wyrażenie przez Kupującego woli dokonania zakupu określonych

jednoznacznie co do ilości i rodzaju Produktów, mające na celu doprowadzenie

do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

Sprzedawcy.

 

 

& 2. Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Sprzedawcy jest wcześniejsze

zapoznaniesię przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego treści

w trakcie składania Zamówienia.

 1. Sklep Internetowy firmy PPHU „ KUBA” s.c. prowadzi sprzedaż poprzez sieć internetu.

 2. Wszystkie Produkty stanowiące ofertę Sklepu zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są wolne od wad prawnych i fizycznych i są fabrycznie nowe.

 3. W celu sprawdzenia jakości Towaru dla Klienta, Sprzedawca musi czasami rozpakować

dostarczony Produkt. W związku z czym – przygotowując Towar do wysyłki do Klienta

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Produkt ponownie dobrze zabezpieczyć do tr

transportu.

5. W trakcie korzystania przez Kupującego z serwisu Sklepu Sprzedawcy oraz podczas

wszelkiej korespondencji z tym związanej obowiązuje ścisły zakaz przekazywania przez

Strony Umowy wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

 

 

& 3. Procedura składania zamówień

 

  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez Stronę Sklepu (formularz) i drogą mailową

na adres mailowy siedziby firmy: kuba@kuba-sc.pl w systemie całodobowym,

przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok, oraz drogą telefoniczną do firmy

tel/fax : 42 6500 914 - w dniach i godzinach jej funkcjonowania, które zostały

podane na Stronach Sklepu.

  1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest precyzyjne i prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który dany Towar ma zostać wysłany oraz adresu e-mail

i numeru telefonu kontaktowego. Bezpośrednie Zamówienie drogą mailową czy

telefoniczną powinno również spełniać te warunki, aby było skuteczne.

  1. W sytuacji braku niektórych danych Sprzedający skontaktuje się z Klientem.

W przypadku braku możliwości takiego kontaktu Sprzedawca ma prawo anulować

Zamówienie – czyli potraktować je jako nieskuteczne.

   1. Podczas procedury składania Zamówienia Kupujący może wyrazic zgodę na to, aby jego dane osobowe zostały umieszczone w bazie danych Sklepu Sprzedawcy

dla potrzeb ich przetworzenia w związku z procedurą realizacji Zamówienia.

Jeżeli Klient wyraził taką zgodę – ma on zawsze prawo do wglądu w swoje dane, do

ich poprawiania a także do wysunięcia żądania ich usunięcia z bazy danych

Sprzedawcy.

   1. Kupujący ma prawo do skorzystania z możliwości zapamiętania jego danych przez system Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ułatwienia złożenia ponownego Zamówienia.Klient powinien wówczas w odpowiednim miejscu formularza podać swój login oraz hasło. Loginem Kupującego jest jego adres e-mail, zaś hasło jest ustalane przez Klienta i jest ono znane tylko jemu. Ponieważ te dwa elementy będą

pozwalały Kupującemu na dostęp do swojego konta w Sklepie Sprzedawcy, Klient powinien zadbać o zachowanie tych danych w tajemnicy i chronić przed niepowołanym do nich dostępem osób trzecich.

   1. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą mailową ( na adres przez

siebie wskazany) elektronicznych obrazów dokumentów związanych z realizacją

Zamówienia, dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń – w szczególności

takich jak: faktury VAT wraz z załącznikami, faktury korygujące, obrazy paragonów

fiskalnych, formularzy i korespondencji dotyczącej realizacji Zamówienia.

Niniejsza zgoda stanowi równocześnie zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w

formie elektronicznej .

   1. Po złożeniu skutecznego Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

   2. Przez czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozumie się:

 

- moment wpływu wpłaty przelewu Klienta na rachunek Sprzedawcy podany przy potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji,

- moment dokonania Zamówienia, jeżeli płatność jest dokonywana kartą lub została wybrana opcja „za pobraniem”.

 

& 4. Ceny

 

    1. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto ( tj. zawierają już podatek VAT )

i wyrażone są w złotych polskich.

    1. Wspomniane ceny obowiązują tylko dla Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym i mogą różnić się od cen ustalonych w punkcie sprzedaży stacjonarnej w siedzibie Sprzedawcy.

    2. Podane na Stronach Sklepu ceny nie obejmują dodatkowego wyposażenia, wniesienia, montażu czy innych czynności, chyba że uwzględniono to w opisie Produktu.

    3. Cena dodatkowych usług ze strony Sprzedawcy jest uzależniona od wartości Zamówienia oraz odległości Klienta siedziby firmy Usługodawcy.

    4. Cena Produktu podana przez Sprzedawcę w momencie złożenia Zamówienia jest ceną wiążącą i ostateczną.

    5. Ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki. Informacje na ten temat umieszczone są w opisach Produktów i/lub w zakładce „koszty wysyłki”.

 

 

& 5. Terminy i koszty wysyłki

 

1. Towar jest wysyłany przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Klienta

telefonicznie, mailem lub w formularzu na Stronie Sklepu.

2. Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub

wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach możliwe

jest dokonanie odbioru osobistego Towarów przez Klienta w siedzibie

Sprzedającego.

3. W przypadku braku dostępności Towaru w Sklepie, albo gdy – ze względu na

szczególne cechy Produktu – ma on być dopiero dla Klienta wyprodukowany

lub sprowadzony Sprzedawca każdorazowo poinformuje Kupującego

o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

4. Podane w Sklepie przy każdym Produkcie orientacyjne czasy dostawy dotyczą

opcji przesyłki „za pobraniem”. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby

dotarłado Kupującego w ustalonym terminie. W przypadku płatności przelewem

lub kartą – należy do czasu podanego na Stronach Sklepu doliczyć czas

koniecznyna zaksięgowanie środków na rachunku Sprzedawcy (zwykle to 1-2

dnirobocze).

 

     1. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi na Stronie Sklepu w

zakładce „koszty wysyłki”. Wysokość tych opłat zależy od wybranego przez

Klienta rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

& 6. Sposoby płatności

 

      1. Każda zawarta transakcja jest dokumentowana poprzez wystawienie paragonu lub faktury.

      2. Klient może dokonać płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:

- „za pobraniem” przy odbiorze Towaru,

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- za pośrednictwem odpowiednich systemów płatności elektronicznych

wymienionych w zakładce serwisu „ sposoby płatności”.

      1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez dokonanie wyłączenia wybranych opcji na Stronie Sklepu.

 

& 7. Zasady odbioru towaru

 

     1. Dostawa Towarów obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

     2. W momencie otrzymania przesyłki (od kuriera, czy od Poczty) należy dokładnie sprawdzić, czy w transporcie nie zostało uszkodzone opakowanie.

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na taśmy lub plomby naklejone na

przesyłce. Jeśli stwierdzimy, że są uszkodzone – nie należy przyjmować

przesyłki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić szczegółowy ,

protokół szkody a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą

w celu wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

 

& 8. Procedura odstąpienia od umowy

 

      1. Omówione w tym paragrafie postanowienia dotyczą sprzedaży osobie

fizycznej, która zakupiła Produkt dla celów nie związanych z

działalnością gospodarczą lub zawodową.

      1. Osoba, o której mowa w punkcie 1 tego paragrafu – zwana dalej Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej.

      2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny opublikowanej

( Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zmianami ) Konsument może odstąpić

od Umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, licząc od wydania

rzeczy, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy przed upływem tego czasu.

      1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje tylko w ściśle określonych w tym ustępie przypadkach.

      2. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy – powinien:

- na adres siedziby Sprzedawcy ( w terminie wspomnianym wyżej) wysłać

oświadczenie na piśmie oraz podać numer konta, na które Sklep ma zwrócić

zapłatę;

- na własny koszt odesłać kompletny, nieuszkodzony i nie noszący

śladów jego używania Produkt ( nie dotyczy to tylko sytuacji związanej

ze sprawdzeniem Produktu).

6. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru i

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta Sprzedawca

dokona szczegółowego sprawdzenia Produktu i – jeżeli Towar spełni

warunki wymienione w punkcie 5 niniejszego paragrafu – zostanie

wystawiona faktura korygująca. Oryginał wraz z kopią zostanie przez

Sprzedawcę wysłany do Klienta listem poleconym. Konsument

powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej

otrzymaniu – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych – Sprzedawca

zwróci kwotę zapłaty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

& 9. Procedury reklamacji

 

      1. Produkty wyspecjalizowane objęte są obowiązującymi na terenie Polski

gwarancjami producenta, importera lub sprzedawcy. Czas trwania

gwarancji jest podany w opisie na Stronie Sklepu, zaś szczegółowe

warunki dotyczące sposobu realizacji uprawnień z gwarancji zawarte są w

dokumentach wystawionych przez gwaranta.

      1. Większość Towarów może zostać naprawiona w ramach gwarancji przez

autoryzowane serwisy producenta czy importera. Adresy takich punktów

serwisowych znajdują się w drukach gwarancyjnych i/lub na stronach

internetowych gwaranta.

      1. Klient może też skorzystać z pomocy Sprzedającego przy przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej.

      2. W sytuacji, gdy gwarancji udziela Sprzedawca dostawa do i z naprawy

ma miejsce na koszt Usługodawcy.

      1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (por. załącznik Regulaminu zatytułowany Podstawowe akty prawne i źródła informacji) - w sytuacji niezgodności Towaru z Umową należy odesłać do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz ze stosownym pismem opisującym rodzaj niezgodności i oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązania wobec niego.

      2. Kupujący straci uprawnienia wspomniane w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 ze zmianami),

jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności

Towaru z Umową nie poinformuje o tym Sprzedawcy.

Aby dochować terminu wystarczy wysłanie powiadomienia przed jego

upływem.

      1. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się działanie przepisów ujętych w artykułach od 556 do 576 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

& 10. Ochrona danych osobowych

 

       1. Administratorem baz danych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów w trakcie zakupów w Sklepie jest firma:

 

PPHU „KUBA” s.c. Grażyna i Marek Kubaccy

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

NIP: 9470005859 REGON: 471111223

tel/fax: 42 6500 914 e-mail: kuba@kuba-sc.pl

 

2. Udostępnione przez Kupujących dane są potrzebne do realizacji

Umów Sprzedaży, wobec tego mogą być przekazywane podmiotom,

które będą odpowiadały za dostawę Towarów do Klientów oraz –

w sytuacji zakupów na raty czy w ramach leasingu – odpowiednim

instytucjom kredytującym zakupy.

Dane są przez Kupujących przekazywane dobrowolnie, a Klienci

mają prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz do

wystąpienia do Sprzedawcy z żądaniem ich usunięcia z bazy danych.

 

3. Klienci mogą wyrazić zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i

wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych (np. w celu

przesyłania im przez Sprzedawcę interesujących ofert w przyszłości).

 

4. Dane przekazane Sprzedawcy przez Kupujących nie są

udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

 

& 11. Polityka prywatności i warunki świadczenia

usług drogą elektroniczną

 

1. Gromadzenie informacji w systemie Sklepu Informatycznego odbywa się

funkcjonalnie na trzech poziomach :

- poprzez dobrowolnie wypełniany przez Klienta formularz Zamówienia,

- poprzez stosowane w systemie informatycznym Sklepu pliki cookies,

- na poziomie protokołów informatycznych funkcjonujących na serwerach.

   1. Sprzedawca wykorzystuje w ten sposób zgromadzone informacje w celu:

- zapewnienia ciągłości kontaktu z Klientem,

- odpowiedniego dostosowywania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,

- tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania przez Kupujących

ze Stron Sklepu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

3. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące systemu teleinformatycznego

używanego przez Kupujących do kontaktu ze Sklepem Sprzedawcy :

- przeglądarki:

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej

obie z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript oraz cookies

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą

ActiveX, JavaScript i cookies;

- ekran monitora o minimalnej rozdzielczości 1024 na 768 pikseli

 

 

 

& 12. Postanowienia końcowe

 

   1. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

Podstawowych aktów prawnych wymienionych w załączniku.

 

   1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze stosowaniem niniejszego Regulaminu

realizacją Umów Sprzedaży przez Sklep będą rozwiązywane na drodze bezpośrednich kontaktów z Klientami. W przypadku nie znalezienia kompromisowego rozwiązania sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy wg

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

- zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

( Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

 

   1. Sprzedawca pozostawia sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia tych zmian – do

Umów zawartych przed ich wprowadzeniem stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia.

O przewidywanych zmianach Regulaminu Sprzedawca będzie informował

z wyprzedzeniem na Stronach Sklepu.

 

   1. Data opublikowania i wejścia w życie Regulaminu Sklepu  03.12.2014

 

5. Prawa autorskie do Regulaminu - zgodnie z przepisami ustawowymi należą do

administratora Sklepu tzn. do firmy PPHU „KUBA” s.c. Grażyna i Marek Kubaccy

z siedzibą w Łodzi.

 

 

 

 

Załącznik : Podstawowe akty prawne i źródła informacji

 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami)

 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. - O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz.1176 ze zmianami)

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. - O świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. Nr 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zmianami)

 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. - O podatku od towarów i usług

(Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. - O podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 ze zmianami)

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ochronie danych osobowych

(Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. - O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

(Dz. U. 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. - O ochronie konkurencji i konsumentów

(DZ. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zmianami)

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - O prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ; tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631)

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. - W sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania

 

organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej

(Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661)

 1. Źródłowe materiały i przepisy prawne z tego zakresu są dostępne również na stronie

internetowej www.uokik.gov.pl

    15.W związku z oczekiwaną zmianą rozwiązań ustawowych , odpowiednie zmiany w regulaminie zostaną naniesione na nowo przygotowywanej platformie sklepu internetowego